THẾ GIỚI HOA ĐẸP - SHOP HOA TƯƠI LÊ THÚY

THẾ GIỚI HOA ĐẸP - SHOP HOA TƯƠI LÊ THÚY

THẾ GIỚI HOA ĐẸP - SHOP HOA TƯƠI LÊ THÚY

THẾ GIỚI HOA ĐẸP - HỆ THỐNG SHOP HOA TƯƠI UY TÍN NHẤT HIỆN NAY
Chọn Mẫu Hoa Theo Giá

Hoa Chúc Mừng - Hoa Khai Trương

Kệ Hoa Gỗ Mừng Khai Trương KT101

Giá: 1.100.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chúc Mừng KT076

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chúc Mừng KT169

Giá: 1.700.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Khai Trương Siêu Rẻ KT143

Giá: 700.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Khai Trương KT080

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chúc Mừng KT050

Giá: 1.400.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chúc Mừng Emerald KT114

Giá: 1.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chúc Mừng Hoàng Kim KT178

Giá: 2.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Mừng Sinh Nhật GKT195

Giá: 1.200.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Hồng Ohara GKT069

Giá: 990.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chúc Mừng KT177

Giá: 990.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Gỗ Mừng Khai Trương KT030

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chúc Mừng KT176

Giá: 1.200.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Mừng Khai Trương KT175

Giá: 890.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Mừng Khai Trương KT147

Giá: 990.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chúc Mừng KT119

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chúc Mừng Cao Cấp KT102

Giá: 2.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Hoa Chúc Mừng Khai Trương KT062

Giá: 850.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ hoa Chúc Mừng KT055

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ hoa chúc mừng KT054

Giá: 2.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Khai Trương KT006

Giá: 3.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Mừng Khai Trương GKT123

Giá: 870.000 VNĐ

Đặt hoa

Hoa Mừng Khai Trương KT117

Giá: 720.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Mừng Khai Trương KT162

Giá: 1.800.000 VNĐ

Đặt hoa

Hoa Chúc Mừng KT008

Giá: 1.400.000 VNĐ

Đặt hoa

Hoa Khai Trương KT132

Giá: 870.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chúc Mừng Giá Siêu Rẻ KT125

Giá: 600.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Mừng Khai Trương KT121

Giá: 1.700.000 VNĐ

Đặt hoa

Hoa Chúc Mừng Cao Cấp KT109

Giá: 2.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chúc Mừng Trường Tồn KT094

Giá: 1.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó hoa

Trái Tim Hoa Hồng HB121

Giá: 380.000 VNĐ

Đặt hoa

Sweet Hearts HB066

Giá: 490.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng HB184

Giá: 700.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Xinh HB183

Giá: 1.400.000 VNĐ

Đặt hoa

Love You HB046

Giá: 500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Cúc Tana HB008

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng Khổng Lồ HB031

Giá: 2.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Cúc Mẫu Đơn MIni HB126

Giá: 200.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng My Valentine HB179

Giá: 380.000 VNĐ

Đặt hoa

To Love You More HB178

Giá: 280.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng Siêu To Khổng Lồ HB174

Giá: 2.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng Đỏ Pháp HB167

Giá: 3.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Tím Mộng Mơ HB162

Giá: 700.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA HỒNG ANH VÀ EM HB135

Giá: 2.200.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng Khúc Tự Tình HB124

Giá: 320.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng HB067

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng Red Soul HB299

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng Tình Yêu Của Anh HB014

Giá: 2.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng Taste Of Love HB024

Giá: 2.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Chiều Tím HB020

Giá: 500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Cúc Mẫu Đơn HB056

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

Golden Love HB099

Giá: 500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng HB112

Giá: 650.000 VNĐ

Đặt hoa

Emerald HB150

Giá: 850.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Cúc Mẫu Đơn Xanh HB145

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

My Destiny HB133

Giá: 2.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Cúc Mẫu Đơn HB027

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng Vàng Golden HB101

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Cúc Mẫu Đơn HB137

Giá: 700.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hồng Ohara Đỏ HB007

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa - Bình Hoa - Lẵng Hoa

Bình Hoa Tulip Hồng Trắng LG086

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Mao Lương LG002

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Mao Lương Xinh LG090

Giá: 1.200.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Đồng Tiền Xinh LG022

Giá: 400.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Hồng Chúc Mừng LG123

Giá: 870.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Mừng Sinh Nhật LG195

Giá: 1.200.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Hồng Ohara LG069

Giá: 990.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Tulip Đỏ LG095

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Purple dream LG001

Giá: 590.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Tulip Vàng LG174

Giá: 1.200.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Tia Nắng Yêu Thương LG166

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

Trái Tim Hồng Đỏ Pháp LG011

Giá: 1.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Đáng Yêu LG026

Giá: 700.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Hồng Cam Spirit LG005

Giá: 550.000 VNĐ

Đặt hoa

Chậu Hoa Cúc Mẫu Đơn LG058

Giá: 720.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Nắng Vàng LG064

Giá: 680.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Ohara Hồng LG194

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Xinh Tươi LG128

Giá: 500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Hồng Đỏ Sang Trọng LG051

Giá: 1.400.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Hồng Tím LG054

Giá: 850.000 VNĐ

Đặt hoa

Hope Of Pinky LG061

Giá: 1.400.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Trái Tim LG074

Giá: 1.200.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Cúc Mẫu Đơn LG076

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Baby Love LG085

Giá: 700.000 VNĐ

Đặt hoa

Hoa giỏ LG089

Giá: 500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Hồng Cam Spirit LG193

Giá: 700.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Tiền Tài Phú Quý LG138

Giá: 480.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Hồng Tím LG068

Giá: 1.200.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Sắc Màu Yêu Thương LG010

Giá: 650.000 VNĐ

Đặt hoa

Royal Blue LG083

Giá: 550.000 VNĐ

Đặt hoa

Hoa Chia Buồn - Hoa Tang Lễ

Vòng Hoa Chia Buồn Cúc Trắng CB215

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn Sang Trọng CB206

Giá: 1.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Hoa Chia Buồn CB147

Giá: 1.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Hoa Chia Buồn Giá Rẻ CB128

Giá: 700.000 VNĐ

Đặt hoa

Hoa Đám Tang Giá Rẻ CB043

Giá: 750.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chia Buồn Trắng Tím CB229

Giá: 1.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chia Buồn Sang Trọng CB228

Giá: 3.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn Cao Cấp CB227

Giá: 1.800.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn Giá Rẻ CB225

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn CB224

Giá: 1.600.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn CB064

Giá: 790.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Lan Tím Xót Xa CB088

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn Sang Trọng CB040

Giá: 2.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Lan Tím Chia Buồn CB075

Giá: 990.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Lan Tím Chia Buồn CB035

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn CB223

Giá: 1.300.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn CB222

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn CB221

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn Giá Rẻ CB047

Giá: 750.000 VNĐ

Đặt hoa

Kệ Hoa Chia Buồn CB037

Giá: 1.100.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn CB004

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn CB218

Giá: 990.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn Cúc Trắng CB217

Giá: 980.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn Cúc Trắng CB216

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Cúc Trắng Chia Buồn CB214

Giá: 1.200.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Chia Buồn Trang Trọng CB212

Giá: 500.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn Sang Trọng CB211

Giá: 1.600.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Cúc Trắng Chia Buồn CB210

Giá: 930.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn CB209

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Chia Buồn Giá Rẻ CB208

Giá: 750.000 VNĐ

Đặt hoa

Vòng Hoa Đeo Cổ - Hoa Cài Áo Đại Biểu

Vòng Hoa Lan Đội Đầu VC020

Giá: 120.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa & Giỏ Hoa Hướng Dương

Bó Hoa Hướng Dương Siêu Rẻ SUN005

Giá: 280.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Hướng Dương SUN004

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Hướng Dương SUN002

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Hướng Dương SUN001

Giá: 600.000 VNĐ

Đặt hoa

Giỏ Hoa Hướng Dương SUN006

Giá: 700.000 VNĐ

Đặt hoa

Hoa Cao Cấp - Sang Trọng

Bình Hoa Cao Cấp VIP LUX024

Giá: 3.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Đẳng Cấp VIP LUX022

Giá: 7.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa VIP LUX021

Giá: 5.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Cao Cấp LUX020

Giá: 5.500.000 VNĐ

Đặt hoa

DỊU DÀNG LUX001

Giá: 3.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Đẳng Cấp VIP LUX023

Giá: 6.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Hồng Đỏ Cao Cấp LUX019

Giá: 3.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Cao Cấp LUX018

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Cao Cấp LUX017

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Cao Cấp LUX016

Giá: 2.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Hồng Cao Cấp LUX015

Giá: 1.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Hồng Cao Cấp LUX014

Giá: 1.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Cao Cấp - Sang Trọng LUX010

Giá: 2.400.000 VNĐ

Đặt hoa

BÌNH HOA CÚC MẪU ĐƠN CAO CẤP LUX011

Giá: 1.200.000 VNĐ

Đặt hoa

BÌNH HOA CÚC MẪU ĐƠN HỒNG PHÁT TÀI LUX012

Giá:2.800.000 VNĐ

Giảm còn:2.200.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Cao Cấp - Sang Trọng LUX009

Giá: 4.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Sang Trọng LUX006

Giá: 2.000.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Sang Trọng LUX005

Giá: 2.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Cao Cấp - Sang Trọng LUX008

Giá: 2.200.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Sang Trọng LUX004

Giá: 1.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Sang Trọng LUX003

Giá: 2.300.000 VNĐ

Đặt hoa

Bình Hoa Sang Trọng LUX002

Giá: 2.200.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Baby Hà lan

Bó Hoa Baby Feel The Love Tonight BABY021

Giá: 600.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Baby Nhập Hà Lan BABY020

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABY NHẬP KHẨU BABY015

Giá: 600.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABY NHẬP KHẨU BABY014

Giá: 500.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABY NHẬP KHẨU BABY012

Giá: 500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Baby Xinh Xắn BABY011

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABI NHẬP KHẨU BABY010

Giá: 700.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABI NHẬP KHẨU BABY009

Giá: 500.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABI NHẬP KHẨU BABY016

Giá: 1.500.000 VNĐ

Đặt hoa

Bó Hoa Baby Khổng Lồ BABY019

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABY NHẬP KHẨU BABY018

Giá: 1.200.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABY NHẬP KHẨU BABY017

Giá: 1.500.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABI NHẬP KHẨU BABY001

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABI NHẬP KHẨU BABY002

Giá: 2.000.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABI NHẬP KHẨU BABY003

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABI NHẬP KHẨU BABY004

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABI NHẬP KHẨU BABY005

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABI NHẬP KHẨU BABY006

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABI NHẬP KHẨU BABY007

Giá: 900.000 VNĐ

Đặt hoa

BÓ HOA BABI NHẬP KHẨU BABY008

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt hoa

Hoa Oval Bục Phát Biểu & Bát Hoa Để Bàn Họp

Hoa Bục Phát Biểu, Bàn Họp MT001

Giá: 800.000 VNĐ

Đặt hoa

Bát Hoa Oval Bàn Họp MT002

Giá: 300.000 VNĐ

Đặt hoa

Bát Hoa Oval Bàn Họp MT003

Giá: 300.000 VNĐ

Đặt hoa

Bát Hoa Oval Bàn Họp MT004

Giá: 350.000 VNĐ

Đặt hoa
Tin tức - sự kiện
Thành Kính Phân Ưu Nghĩa Là Gì?

Thành Kính Phân Ưu Nghĩa Là Gì?

29.10.2022
Thành Kính Phân Ưu là thuật ngữ tiếng Việt gốc Hán. Thường được hiểu đơn giản là "thành thật, thành kính, thành tâm chia buồn". Và nôm na dễ hiểu tức là gửi lời chia buồn thành tâm đến gia đình người đã khuất. Nhằm mục đích chính để an ủi, động viên về mặt tinh thần đối với những thành viên còn sống. Và cũng là thể hiện lòng thương cảm đối với người đã khuất.
Tặng Hoa Cho Phái Đẹp Vào Ngày 20 Tháng 10

Tặng Hoa Cho Phái Đẹp Vào Ngày 20 Tháng 10

20.10.2022
Cứ mỗi năm vào dịp Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 Tháng 10. Phái Mạnh thường hay chọn một Bó Hoa, Giỏ Hoa xinh để làm quà cho Phái Đẹp
Hoa Baby Có Gì Hot  - Nơi Bán Bó Hoa Baby Đẹp

Hoa Baby Có Gì Hot - Nơi Bán Bó Hoa Baby Đẹp

06.04.2022
Gypsophila Paniculata hay còn được gọi là Hoa Baby. Loài hoa đang rất được yêu thích hiện nay.
Bộ Sưu Tập Hoa Chúc Mừng Tháng 4 Bán Chạy Nhất - Phần 1

Bộ Sưu Tập Hoa Chúc Mừng Tháng 4 Bán Chạy Nhất - Phần 1

04.04.2022
Uy tín luôn đem về sự thành công. Thế Giới Hoa Đẹp chạy đơn hàng Hoa Chúc Mừng đứng đầu Sài Gòn rồi ạ!
Video clip

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC GÌ KHI MUA HOA Ở THẾ GIỚI HOA ĐẸP: Hoa Luôn Chất Lượng Nhất, Nhiều Mẫu Hoa Phong Phú Phù Hợp Mọi Nhu Cầu Về Hoa. Đặc Biệt Giá Cạnh Tranh Nhất, Rẻ Hơn Những Nơi Khác Ít Nhất 30%. Giao Hoa Miễn Phí Nội Thành TP. HCM.

THẾ GIỚI HOA ĐẸP Cam Kết Chỉ Dùng Hoa Loại 1, Chất Lượng Nhất Để Cắm Cho Khách, Cam Kết Làm Hài Lòng 100% Khách Hàng.

THẾ GIỚI HOA ĐẸP Hệ Thống Shop Hoa Bán Chạy Nhất Hiện Nay.

0
Thông tin đặt hàng

Thông tin người nhận hoa

Ngày nhận hoa
Giờ nhận hoa

Sản phẩm:

Giá: 0đ

Tạm tính:

Giảm giá:

Tổng cộng: